CICA-CARE

Silikonlu Jel Tabaka

CICA CARE, kendiliginden yapışma özelliğine sahip olan, kızarık, koyu ya da kabarık skarlann giderilmesinde %90 etkisi ddugu tıbbi olarak kanıtlanmıs silikon tabakadır. Hipertrofik skar ya da keloid özelliği göstermeye meyilli kapalı yaralarda profilaktik kullanıma uygundur.